Laatste Nieuws over Dynamics NAV, ERP en IT | SDE

Op onze blog kan je allerlei artikelen en nieuwigheden terugvinden met betrekking tot IT en ERP. Mis niets van de laatste nieuwtjes uit de wereld van ERP!

NAVIGATION - SEARCH

Verkoopprijzen aanpassen met een bepaalde factor via Batch Verkoopprijsvoorstel

Met Dynamics NAV is het aanpassen van verkoopprijzen mogelijk in Batch. Dit wil zeggen dat verkoopprijzen van artikelen kunnen aangepast worden in groep, zonder elke prijs manueel te moeten aanpassen.

Hiervoor wordt de Batch Verkoopprijsvoorstel gebruikt.

 

Stap 1:

Om verkoopprijzen voor een nieuwe periode aan te maken, moeten de oude verkoopprijzen een einddatum krijgen.

Onderstaand artikel 70061 heeft een verkoopprijs van €1000,00 welke een begindatum van 01/01/12 heeft.

Een nieuwe prijs instellen zonder een einddatum in de oude prijs te zetten zou weinig effect hebben. Dit omdat Dynamics NAV steeds de beste prijs zal selecteren.

 

 

Stap 2:

Om de einddatum in te stellen vertrekken we van de Batch Verkoopprijsvoorstel.

Het Verkoopprijsvoorstel kan je vinden via Afdelingen => Verkoop & Marketing => Voorraad & prijzen => Verkoopprijsvoorstel.

Je komt in het volgende scherm:

 

 

Deze pagina geeft een overzicht van de voorgestelde prijs weer welke Dynamics NAV heeft aangepast volgens de factor die ingesteld is.

 

Stap 3:

Om dit te doen, gebruikt u de knop “Verkoopprijsvoorstellen maken” bovenaan de pagina.

 

 

Stap 4:

In het volgende scherm worden de filterwaarden ingegeven:

 

Verkoopsoort: Afhankelijk van de verkoopsoort die is ingesteld bij het artikel (voorbeeld: Alle klanten).

Begindatum: Begindatum van op de verkoopprijs van het artikel.

Einddatum: De gewenste einddatum (1 dag voor nieuwe prijs).

Herwaarderingsfactor: 1

Nieuwe prijzen maken: Afvinken.

 

 

Door de optie “Nieuwe prijzen maken” af te vinken zal de bestaande regel worden aangepast en geen nieuwe regel aangemaakt worden.

 

Stap 5:

Wanneer de filters ingesteld zijn, drukt u op OK en krijgt u volgend resultaat:

 

 

De huidige actieve prijs wordt opgehaald en het veld Einddatum wordt ingevuld. Door de herwaarderingsfactor op 1 te zetten wordt de prijs niet aangepast.

 

Stap 6:

Na controle kunnen de prijzen doorgevoerd worden naar het artikel. Dit kan door op de knop “Prijswijziging doorvoeren” te drukken:

 

 

Het volgende scherm verschijnt. Waar we terug kunnen filteren op de artikelen welke moeten aangepast worden.

Alle regels moeten doorgevoerd worden, dus worden geen filters ingesteld. Klik op OK.

 

 

Stap 7:

Op de vraag die daarop volgt om de prijzen te behouden mag je JA antwoorden. De voorgestelde prijzen worden dan gewist.

 

 

Stap 8:

Bij nazicht van de verkoopprijs voor ons artikel staat het veld “Einddatum” ingevuld.

 

 

Stap 9:

Voor het maken van nieuwe prijzen volgt u hetzelfde traject.

Via Afdelingen => Verkoop & Marketing => Voorraad & prijzen => Verkoopprijsvoorstel keert u terug naar het Verkoopprijsvoorstel.

Je komt in het volgende scherm:

 

 

Stap 10:

U kiest opnieuw voor ”Verkoopprijsvoorstellen maken”:

 

 

Stap 11:

In het scherm “Verkoopprijsvoorstellen maken” geeft u de volgende waarden in:

 

Verkoopsoort: Alle klanten

Begindatum: 01/01/13

Herwaarderingsfactor: 1,05

Afrondingsmethode: 2 decimalen

Nieuwe prijzen maken: Aanvinken

 

 

Hierbij wordt gekozen om de prijs aan te passen met 5%

De nieuwe prijs wordt aangemaakt, waarna u deze kan doorvoeren.

 

 

Stap 12:

Via de knop “Prijswijziging doorvoeren” komt u in volgend scherm:

 

 

Er wordt niet gefilterd zodanig dat alle prijzen worden doorgevoerd.

 

Stap 13:

Wanneer u op OK drukt, krijgt u volgende melding. Hier wordt dan nogmaals op Ok gedrukt.

 

 

Wanneer de verkoopprijs van het artikel wordt nagekeken, is er een regel bijgekomen met de nieuwe prijs. De oude prijs is verhoogd met 5%.